Stress eller bare travlhed?

Stress er et emne, som er yderst aktuelt. Der er fokus på det på arbejdspladserne og arbejdsmiljøet, der tilbydes stresscoaching, stresskurser. Som leder oplever jeg, hvordan medarbejdere bliver sygemeldt på grund af stress. Det kræver, at man som leder er opmærksom på signaler hos medarbejderne, hvilket ikke altid er lige nemt.

Stress bliver italesat og sat på dagsordenen, hvilket helt sikkert er godt i et forebyggelsesperspektiv.

Grænserne
flyder sammen

Grænserne mellem arbejdslivet og privatlivet flyder sammen og privatlivet er som arbejdslivet i mange henseender et projekt, hvor ambitionsniveauet skrues i vejret. Karrieren skal plejes med konstant uddannelse ved siden af jobbet, hjemmet skal ligne en bedre udgave af Bo Bedre, børnene er måske projekter i sig selv. Det er ikke altid helt klart, hvad der er den udløsende faktor for de første symptomer på stress.

Selv opfatter jeg mig ikke som typen, der får stress. Mit hjem har aldrig kunnet præsentere sig i en billedserie. Da børnene var små, arbejde jeg på deltid, og som sygeplejerske giver det nogle fantastisk muligheder. At kunne arbejde 5 aftener og have 10 dage fri. Det er luksus.

Alligevel kan jeg ikke sige mig helt fri for stress og jag. Det er ikke så meget selve jobbet der stresser, men det er min planlægning til det jeg skal nå i fritiden og mit forhold til tid, som kan være noget urealistisk og som er årsagen til at min svigerdatter kalder mig jubeloptimist.

Stress og afkobling

Gem eller udskriv denne artikel

%d bloggers like this: