Sundhed kræver ledelse af chefer

Sundhedsledere skal blive bedre til at lede opad, hvis befolkningens sundhed skal øges. Man skal som kommunal leder af sundhedsafdelinger ikke alene arbejde med sundhed til borgerne, men også med organisatorisk sundhedsforståelse opad – populært sagt at lede chefer og poiltikere i den rigtige retning.

Det er konklusionen på et ledelsesseminar, som jeg deltager i, for lederne i medlemskommunerne, arrangeret af Sund By Netværket, SBN.Tværnationalt netværk for sundhed.

SBN er en sammenslutning af kommuner, som deler viden og erfaringer med hinanden. Kommunerne arbejder sammen i forskellige projekter, for at skabe udvikling på sundhedsområdet.

Lede opad

 

Emnet er ledelse i en politisk styret organisation, ledelse opad, til siden nedad, og følgeskab i ledelsen. Vi er alle ansat i sundhedsafdelinger med speciale i sundhedsfremme og forebyggelse.

Det er et vigtigt emne, da sundhed i den brede forstand er fundamentet for et meningsfuldt liv. Det er mere end end blot at spise sundt og dyrke motion. Det er mental sundhed.

Der er i det danske samfund lige adgang til sundhed, men på grund af den sociale ulighed, som er en kendsgerning, er der ikke lige mulighed for sundhed.

Det er et vigtigt emne, da vi er har en bunden opgave i at medvirke til øget sundhed i befolkningen. Det indebærer i høj grad at forbedre den sociale ulighed i sundhed.

Vi skal med andre ord blive endnu dygtigere til at lede opad.

Hvis jeg skal koge det ned i ganske få ord, så handler det om at skabe gode og tætte relationer hele vejen rundt. At udnytte den aktuelle diskurs, og tale ind i den. Det handler om at bygge bro mellem den faglige viden, understøttet af de relevante data og den øverste ledelse og politikerne.

I øjeblikket er diskursen samskabelse, civilsamfundet og måske det vigtigste lighed i sundhed.

Vi skal som ledere koble den professionelle ekspertise med den viden der er til rådighed i civilsamfundet. Med civilsamfundet mener mener jeg foreninger inden for idræt, kultur, ÆldreSagen, patientforeninger, folkeoplysning og borgere som ikke er med i nogen forening.

Der er et kæmpe potentiale i at koble alle disse aktører i samfundet i kampen om at skabe mulighed for et sundt liv for flest mulige borgere.

Den smuke mødesal på Hindsgavl Slot
Den smuke mødesal på Hindsgavl Slot
Gem eller udskriv denne artikel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: